Generatepress Premium (Theme nhẹ nhất)

Mô tả

Generatepress là theme nhẹ nhất cho Wordpress. Cấu hình hơi mất công, nhưng hiệu năng cực kỳ tốt.

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài theme Generatepress, xem tại đây: https://docs.generatepress.com/article/installing-generatepress/

Bước 2: Cài Child Theme, xem tại đây: https://docs.generatepress.com/article/using-child-theme/

Bước 3: Cài Module GP Generatepress Premium, xem tại đây: https://docs.generatepress.com/article/installing-gp-premium/

Bước 4: Nhập Lisence Key, xem tại đây: https://docs.generatepress.com/article/updating-gp-premium/

Bước 5: Toàn bộ các tùy biến website, xem tại đây: https://kimquytech.vn/docs/huong-dan-su-dung-website-hieu-qua-cao/tuy-bien-giao-dien-generatepress/