DẪN DẮT BẰNG TẦM NHÌN, ĐỐI ĐÃI BẰNG TRÁI TIM.
Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Điều giúp cho bạn thành công ngày hôm qua sẽ không giúp bạn thành công ngày mai.

Kiến thức được đúc rút từ 10 năm kinh doanh và quá trình áp dụng mô hình kinh doanh Tự Quản vào Doanh nghiệp.

Những bài học về xây dựng và phát triển đội nhóm hướng tới triết lý kinh doanh mà bạn theo đuổi.

Đây chính là chủ đề tôi giành phần lớn thời gian tìm hiểu. Lãnh đạo khó nhất là lãnh đạo bản thân. 

Bạn có muốn tôi giúp bạn không?

Tôi là Trần Bình Dương - Người sáng lập và điều hành thương hiệu Thiên Đường Của Bé. Tôi có sứ mệnh đem đến một cuộc sống có ý nghĩa thông qua việc phụng sự cộng đồng.

Thế giới đang thay đổi rất nhanh. Đã qua rồi thời kỳ cá lớn nuốt cá bé. Bây giờ là thời kỳ cá nhanh thắng cá chậm. Bạn cần phải thay đổi thật nhanh. Liệu bạn đã sẵn sàng...

Đây là một số điều bạn sẽ nhận được từ tôi:

  • Tự tìm cho bạn một triết lý sống và áp dụng vào kinh doanh.
  • Tập hợp và dẫn dắt đội nhóm.
  • Kinh doanh hiệu quả dựa trên nền tảng triết lý sống của bạn.
>