Xây dựng trải nghiệm khách hàng

Kinh doanh dựa trên giá trị cốt lõi là tạo ra một trải nghiệm khách hàng nhất quán, tuyệt vời là một phương pháp kinh doanh vô cùng hiệu quả đã từng được áp dụng bởi Zappos, Amazon hay Thế Giới Di Động…

Ý tưởng của nó nằm ở bạn không thể biết khách hàng ngày mai sẽ như thế nào, họ có trung thành với bạn hay không. Nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này khi khách hàng đang dành cho bạn những cơ hội, bạn hãy mang đến cho họ những trải nghiệm tốt nhất. Những sự hài lòng vượt qua mọi mong đợi hay kỳ vọng của họ. Điều này xuất phát từ những điểm nhỏ nhất, nhưng lại cho thấy sự quan tâm của bạn đến khách hàng nhiều đến như nhường nào.

Để làm được điều này, bạn phải hiểu rất rõ 3 khía cạnh (3 HIỂU): Hiểu sản phẩm, hiểu khách hàng và hiểu bản thân.

  1. Hiểu sản phẩm: Bạn phải hiểu một cách tường tận về thứ mà bạn đang bán
  2. Hiểu khách hàng: Mong muốn, vấn đề và giải pháp để giải quyết vấn đề
  3. Hiểu bản thân: Bạn mong muốn điều gì? Động lực làm việc của bạn là gì?

Tiếp theo, hãy xây dựng hành trình khách hàng: Biết -> Thích -> Tin -> Yêu và để khách hàng tự ra quyết định mua hàng.

Tìm ra một công cụ để gắn kết với khách hàng hiệu quả.

Bài viết liên quan

Photo of author

Trần Bình Dương

Là một người yêu thích kinh doanh, tôi muốn chia sẻ những kiến thức của mình để chúng ta cùng nhau chắp cánh khơi nguồn sáng tạo cho những dự án kinh doanh đầy tiềm năng trong tương lai.

Viết một bình luận