Tổng quan về thị trường Mẹ và Bé tại Việt Nam

Chúng ta hãy thử tính nhẩm đơn giản:

Trung bình cứ ra đường gặp 10 ông bố bà mẹ, sẽ có 3 người là khách hàng của ngành hàng Mẹ và Bé.

Nếu muốn mở cửa hàng mẹ và bé, bạn nên tập trung vào việc lấy KHÁCH HÀNG là trọng tâm. Xây dựng niềm tin của với khách hàng. Đó là cốt lõi của mọi phương thức kinh doanh.

Theo quy luật 80 – 20, tổng 5 chuỗi lớn là 5 nghìn tỉ => Toàn chuỗi chưa đến 7 nghìn tỉ.

So với quy mô 168 nghìn tỉ của toàn ngành hàng, chưa đến 5%.

Mẹ và bé trên sàn TMĐT khoảng 487 triệu đô. Tương đương 12 nghìn tỉ. So với quy mô 168 nghìn tỉ của ngành hàng, chiếm chưa đến 10%.

Theo We Are Social và Hootsuite.

>