Thông báo điều chỉnh giá bán Sữa Aptamil Profutura CESARBIOTIK New Zealand

Thời gian điều chỉnh: Bắt đầu từ 01/05/2024

Do những thay đổi từ nhãn hàng vì thế chúng tôi điều chỉnh lại giá bán lẻ của sản phẩm Aptamil Profutura CESARBIOTIK New Zealand  trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

Thời gian điều chỉnh: Bắt đầu từ 01/05/2024

Sữa Aptamil Profutura CESARBIOTIK New Zealand số 1:
Giá lẻ niêm yết cũ: 720,000đ – Giá lẻ niêm yết mới: 764,000đ
Giá bán buôn cũ: 624,000đ – Giá bán buôn mới: 650,000đ

Sữa Aptamil Profutura CESARBIOTIK New Zealand số 2:
Giá lẻ niêm yết cũ: 652,000đ – Giá lẻ niêm yết mới: 691,000đ
Giá bán buôn cũ: 565,000đ – Giá bán buôn mới: 590,000đ

Sữa Aptamil Profutura CESARBIOTIK New Zealand số 3:
Giá lẻ niêm yết cũ: 652,000đ – Giá lẻ niêm yết mới: 691,000đ
Giá bán buôn cũ: 565,000đ – Giá bán buôn mới: 590,000đ

Bài viết liên quan

Photo of author

Trần Bình Dương

Là một người yêu thích kinh doanh, tôi muốn chia sẻ những kiến thức của mình để chúng ta cùng nhau chắp cánh khơi nguồn sáng tạo cho những dự án kinh doanh đầy tiềm năng trong tương lai.

Viết một bình luận