Tag Archives for " Kinh doanh "

Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa, hãy đi cùng đội nhóm

Ngay khi bắt đầu, bạn cần hiểu tầm quan trọng của đội nhóm. Mình bạn chỉ giúp doanh nghiệp tồn tại, đội nhóm mới giúp doanh nghiệp phát triển.

>