Tag Archives for " DISC "

DISC: Công cụ nhận biết tính cách khách hàng và nhân viên được Cocacola áp dụng.

DISC giúp nhân viên tư vấn hiệu quả hơn gấp đôi nhờ nắm bắt được đúng tâm lý khách hàng. Giúp bạn sắp xếp nhân viên đúng sở trường.

>