Khóa học Internet Business System (IBS)

Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Agenda chương trình Internet Business System (IBS)

***

Mô đun 1: Kiến thức nền tảng (3 buổi)
Ngày 1: Bản đồ chiến lược kinh doanh.
Ngày 2: Kiến thức nền tảng về kinh doanh trên Internet
Ngày 3: Hoàn thiện bản kế hoạch kinh doanh

Mô đun 2: Marketing & Automation Flow (3 buổi)
Ngày 4: Inbound Marketing – Farming Not Hunting
Ngày 5: CRM, Marketing Automation, Sale Funnel
Ngày 6: Xây dựng cộng đồng – Trở thành đế chế hùng mạnh

Mô đun 3: Technology (4 buổi)
Ngày 7: Tạo Domain, Hosting, tạo Website Wordpress đầu tiên
Ngày 8: Tạo Landing page, Form CRM
Ngày 9: Tạo ứng dụng mua sắm đầu tiên với Woocommerce / E-learning
Ngày 10: Hoàn thành mô hình vận hành kinh doanh. Tổng kết khoá