Người gửi

Trần Bình Dương (Kim Quy) 0978563877 – 0989847808

Văn phòng thương mại và dịch vụ, tòa Nhà Đồng Phát, Khu công nghiệp Vĩnh Hoàng Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Người nhận