Đăng ký tài khoản Zoom Pro

Chuyển tiền vào tài khoản:

Ngân hàng Bản Việt (VietCaptal Bank – Timo)
Chủ tài khoản: Trần Bình Dương
Số tài khoản: 9021897584473