Bộ công cụ đặt câu hỏi với ChatGPT để hoàn thiện 30 kỹ năng mềm (Prompts)

Chắc chắn rồi, đây là 30 kỹ năng mềm được sắp xếp theo mức độ quan trọng và 5 câu hỏi bạn có thể đặt ra cho từng kỹ năng để giúp cải thiện: (Mức độ ưu tiên có thể khác nhau với từng tổ chức, cá nhân)

Cách xử dụng bộ đặt câu hỏi với ChatGPT:

bạn quan tâm đến kỹ năng nào thì copy các câu hỏi lần lượt đưa vào ChatGPT để có kết quả trả lời.

Lưu ý: Nội dung này mang tính chất tham khảo, bạn cần cân nhắc khi quyết định có thực hiện theo gợi ý của ChatGPT hay không.

Bạn chưa có tài khoản ChatGPT? Đăng ký tài khoản ChatGPT tại đây

30 kỹ năng được sắp xếp theo mức độ quan trọng

Giao tiếp – Khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả và rõ ràng cho người khác.

 • Làm cách nào tôi có thể cải thiện kỹ năng lắng nghe tích cực của mình?
 • Làm thế nào tôi có thể nói rõ hơn những suy nghĩ và ý tưởng của mình?
 • Làm cách nào tôi có thể điều chỉnh phong cách giao tiếp của mình để kết nối tốt hơn với nhiều kiểu người khác nhau?
 • Làm thế nào tôi có thể sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữ một cách hiệu quả?
 • Làm cách nào tôi có thể nhận phản hồi một cách duyên dáng và áp dụng nó để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình?

Giải quyết vấn đề – Khả năng xác định và giải quyết các vấn đề phức tạp.

 • Làm cách nào tôi có thể tiếp cận các vấn đề phức tạp một cách có hệ thống hơn?
 • Làm thế nào tôi có thể xác định nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề?
 • Làm cách nào tôi có thể tạo và đánh giá các giải pháp tiềm năng?
 • Làm thế nào tôi có thể đưa ra quyết định một cách hiệu quả và tự tin?
 • Làm thế nào tôi có thể học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ và áp dụng những bài học đó để giải quyết vấn đề trong tương lai?

Lãnh đạo – Khả năng hướng dẫn và thúc đẩy một nhóm hướng tới một mục tiêu chung.

 • Làm thế nào tôi có thể truyền cảm hứng và thúc đẩy nhóm của mình?
 • Làm thế nào tôi có thể ủy thác công việc một cách hiệu quả?
 • Làm cách nào tôi có thể cung cấp phản hồi mang tính xây dựng cho các thành viên trong nhóm của mình?
 • Làm cách nào tôi có thể phát triển tầm nhìn cho nhóm của mình và truyền đạt tầm nhìn đó một cách hiệu quả?
 • Làm cách nào tôi có thể dẫn dắt bằng ví dụ và mô hình hóa hành vi mà tôi muốn thấy trong nhóm của mình?

Quản lý thời gian – Khả năng quản lý thời gian hiệu quả và ưu tiên các nhiệm vụ.

 • Làm thế nào tôi có thể ưu tiên các nhiệm vụ một cách hiệu quả?
 • Làm thế nào tôi có thể giảm thiểu sự phân tâm và tập trung vào công việc quan trọng?
 • Làm cách nào tôi có thể quản lý khối lượng công việc của mình và tránh bị kiệt sức?
 • Tôi có thể sử dụng công nghệ và công cụ như thế nào để hợp lý hóa quy trình làm việc của mình?
 • Làm cách nào để cân bằng thời hạn ngắn hạn với mục tiêu dài hạn?

Làm việc theo nhóm – Khả năng làm việc cộng tác với những người khác hướng tới một mục tiêu chung.

 • Làm cách nào để tôi có thể đóng góp cho nhóm của mình một cách hiệu quả?
 • Làm cách nào tôi có thể giao tiếp và cộng tác với các thành viên trong nhóm của mình?
 • Làm cách nào tôi có thể xây dựng lòng tin và sự tôn trọng trong nhóm của mình?
 • Làm cách nào tôi có thể giải quyết xung đột và bất đồng trong nhóm của mình?
 • Làm cách nào tôi có thể tận dụng điểm mạnh và sự đa dạng trong nhóm của mình để đạt được kết quả tốt hơn?

Khả năng thích ứng – Khả năng điều chỉnh và phát triển trong môi trường thay đổi.

 • Làm thế nào tôi có thể giữ bình tĩnh và tập trung khi đối mặt với những thay đổi hoặc nghịch cảnh bất ngờ?
 • Làm thế nào tôi có thể cởi mở hơn và dễ tiếp thu những ý tưởng và quan điểm mới?
 • Làm cách nào tôi có thể xoay hướng tiếp cận của mình khi hoàn cảnh yêu cầu?
 • Làm cách nào tôi có thể dự đoán các rào cản tiềm ẩn và điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp?
 • Làm cách nào để tôi có thể luôn linh hoạt và đáp ứng các ưu tiên và nhu cầu đang thay đổi?

Trí tuệ cảm xúc (EQ) – Khả năng nhận biết và quản lý cảm xúc của bản thân và người khác.

 • Làm thế nào tôi có thể hiểu rõ hơn và điều chỉnh cảm xúc của chính mình?
 • Làm thế nào tôi có thể đồng cảm với người khác và hiểu quan điểm của họ?
 • Làm thế nào tôi có thể giao tiếp hiệu quả trong các tình huống đầy cảm xúc?
 • Làm cách nào tôi có thể sử dụng trí tuệ cảm xúc để xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với những người khác?
 • Làm cách nào tôi có thể tận dụng trí tuệ cảm xúc để lãnh đạo và quản lý người khác tốt hơn?

Sáng tạo – Khả năng suy nghĩ vượt trội và tạo ra những ý tưởng đổi mới.

 • Làm thế nào tôi có thể trau dồi một tư duy sáng tạo hơn?
 • Làm cách nào tôi có thể tạo và khám phá những ý tưởng mới?
 • Làm cách nào tôi có thể thoát khỏi suy nghĩ thông thường và thách thức các giả định?
 • Làm cách nào tôi có thể cộng tác với những người khác để khơi dậy sự sáng tạo và đổi mới?
 • Làm cách nào tôi có thể sử dụng phản hồi để tinh chỉnh và cải thiện các ý tưởng sáng tạo của mình?

Tư duy phản biện – Khả năng phân tích thông tin và đưa ra những đánh giá hợp lý.

 • Làm thế nào tôi có thể phân tích các vấn đề và tình huống phức tạp một cách hiệu quả?
 • Làm cách nào tôi có thể đánh giá thông tin và các nguồn một cách nghiêm túc?
 • Làm thế nào tôi có thể lập luận hợp lý và hợp lý?
 • Làm cách nào tôi có thể phát hiện và tránh những thành kiến ​​nhận thức phổ biến?
 • Làm cách nào tôi có thể sử dụng tư duy sáng tạo để phát triển những hiểu biết và quan điểm mới?

Lắng nghe tích cực – Khả năng lắng nghe chăm chú và hiểu quan điểm của người khác.

 • Làm cách nào tôi có thể cải thiện sự tập trung và tập trung của mình khi nghe?
 • Làm cách nào để tránh ngắt lời hoặc giả định điều người nói đang cố nói?
 • Làm thế nào tôi có thể đặt câu hỏi để làm rõ và hiểu quan điểm của người nói?
 • Làm cách nào tôi có thể sử dụng các tín hiệu phi ngôn ngữ để thể hiện rằng tôi đang lắng nghe và tham gia?
 • Làm thế nào tôi có thể tóm tắt và diễn giải những gì người nói đã nói để đảm bảo sự hiểu biết?

Ra quyết định – Khả năng đưa ra các quyết định kịp thời và đầy đủ thông tin.

 • Làm cách nào tôi có thể thu thập thêm thông tin để đưa ra quyết định tốt hơn?
 • Làm cách nào để đảm bảo rằng các quyết định của tôi phù hợp với các mục tiêu và giá trị của tôi?
 • Làm cách nào tôi có thể đánh giá các rủi ro và lợi ích tiềm ẩn của từng tùy chọn?
 • Làm cách nào tôi có thể thu hút những người khác tham gia vào quá trình ra quyết định để thu thập các quan điểm đa dạng?
 • Làm cách nào tôi có thể học hỏi từ những quyết định trong quá khứ và sử dụng kiến ​​thức đó để cải thiện những quyết định trong tương lai?

Giải quyết xung đột – Khả năng quản lý và giải quyết xung đột một cách xây dựng.

 • Làm thế nào tôi có thể tiếp cận xung đột với thái độ tích cực và mang tính xây dựng?
 • Làm cách nào tôi có thể giao tiếp hiệu quả để giảm căng thẳng trong các tình huống?
 • Làm cách nào để tôi có thể tích cực lắng nghe và thể hiện sự đồng cảm với người khác trong các cuộc xung đột?
 • Làm thế nào tôi có thể đàm phán hiệu quả để tìm ra giải pháp đôi bên cùng có lợi?
 • Làm cách nào tôi có thể học hỏi từ các xung đột để ngăn chặn các vấn đề tương tự phát sinh trong tương lai?

Huấn luyện và cố vấn – Khả năng hướng dẫn và phát triển người khác hướng tới tiềm năng đầy đủ của họ.

 • Làm cách nào tôi có thể xây dựng lòng tin và thiết lập mối quan hệ với người mà tôi đang huấn luyện hoặc cố vấn?
 • Làm cách nào tôi có thể xác định điểm mạnh và lĩnh vực cần cải thiện của họ?
 • Làm cách nào tôi có thể cung cấp phản hồi mang tính xây dựng, cụ thể và khả thi?
 • Làm thế nào tôi có thể giúp họ đặt mục tiêu và phát triển một kế hoạch để đạt được chúng?
 • Làm thế nào tôi có thể hỗ trợ và khuyến khích sự tăng trưởng và phát triển của họ?

Dịch vụ khách hàng – Khả năng cung cấp dịch vụ đặc biệt cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ.

 • Tôi có quan tâm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng không?
 • Làm cách nào để xử lý những khách hàng khó tính hoặc giận dữ?
 • Tôi có vượt lên trên mong đợi của khách hàng không?
 • Tôi có thể thực hiện những bước nào để cải thiện kỹ năng dịch vụ khách hàng của mình?
 • Làm thế nào tôi có thể tạo ấn tượng tích cực với khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài?

Kỹ năng giao tiếp – Khả năng tương tác hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với người khác.

 • Làm cách nào tôi có thể truyền đạt ý tưởng và suy nghĩ của mình một cách rõ ràng và hiệu quả?
 • Làm cách nào tôi có thể điều chỉnh phong cách giao tiếp của mình để phù hợp với tình huống và những người tôi đang tương tác?
 • Làm thế nào tôi có thể quản lý xung đột và bất đồng một cách xây dựng?
 • Làm thế nào tôi có thể xây dựng lòng tin và mối quan hệ với người khác?
 • Làm cách nào tôi có thể gửi và nhận phản hồi theo cách thúc đẩy sự phát triển và cải thiện?

Tính linh hoạt – Khả năng thích ứng và thay đổi hướng khi cần thiết.

 • Tôi có cởi mở với những ý tưởng và cách tiếp cận mới không?
 • Làm cách nào để xử lý những thay đổi hoặc thách thức bất ngờ?
 • Tôi có tìm kiếm phản hồi để cải thiện tính linh hoạt của mình không?
 • Làm thế nào tôi có thể trở nên thoải mái hơn với sự không chắc chắn?
 • Tôi có thể thực hiện những bước nào để thích nghi dễ dàng hơn với những hoàn cảnh thay đổi?

Thái độ tích cực – Khả năng duy trì quan điểm và thái độ tích cực trong các tình huống thử thách.

 • Tôi có tiếp cận những thách thức với một tư duy tích cực không?
 • Làm cách nào để xử lý các thất bại hoặc thất bại?
 • Tôi có tìm kiếm những điều tốt đẹp trong hoàn cảnh và con người không?
 • Làm thế nào tôi có thể nuôi dưỡng một cái nhìn tích cực hơn?
 • Tôi có thể sử dụng những chiến lược nào để duy trì thái độ tích cực trong những tình huống khó khăn?

Sáng kiến ​​- Khả năng hành động và chủ động mà không bị nhắc nhở.

 • Tôi có tích cực tìm kiếm những cơ hội và thách thức mới không?
 • Tôi làm chủ công việc và trách nhiệm của mình như thế nào?
 • Tôi có sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thử những điều mới không?
 • Tôi có thể thực hiện những bước nào để xây dựng sự tự tin của mình trong việc chủ động?
 • Làm thế nào tôi có thể trở nên chủ động hơn trong cách tiếp cận công việc và cuộc sống?

Chú ý đến chi tiết – Khả năng chú ý đến chi tiết và xác định lỗi.

 • Làm cách nào để đảm bảo rằng công việc của tôi là chính xác và kỹ lưỡng?
 • Tôi có kiểm tra lại công việc của mình và bắt lỗi không?
 • Tôi có thể duy trì sự tập trung và chú ý trong thời gian dài không?
 • Tôi có thể thực hiện những bước nào để cải thiện sự chú ý của mình đến từng chi tiết?
 • Tôi có thể sử dụng công nghệ hoặc các công cụ khác như thế nào để hỗ trợ tôi chú ý đến từng chi tiết?

Đạo đức và liêm chính – Khả năng tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và duy trì các tiêu chuẩn cao về tính trung thực và liêm chính.

 • Tôi có cam kết làm điều đúng đắn, ngay cả khi điều đó khó khăn không?
 • Làm cách nào để xử lý các tình huống khó xử về đạo đức hoặc xung đột lợi ích?
 • Tôi có giữ cho mình những tiêu chuẩn cao về sự trung thực và chính trực không?
 • Tôi có thể thực hiện những bước nào để đảm bảo rằng tôi hành động có đạo đức trong mọi tình huống?
 • Làm thế nào tôi có thể xây dựng danh tiếng là một người đáng tin cậy và có đạo đức?

Kiên nhẫn – Khả năng giữ bình tĩnh và sáng tác trong những tình huống khó khăn.

 • Làm thế nào để tôi xử lý các tình huống đòi hỏi sự kiên nhẫn?
 • Tôi có dễ thất vọng khi mọi thứ không diễn ra như kế hoạch không?
 • Làm thế nào tôi có thể trở nên thoải mái hơn với sự không chắc chắn và chậm trễ?
 • Tôi có thể sử dụng những chiến lược nào để rèn luyện tính kiên nhẫn trong cuộc sống hàng ngày?
 • Làm thế nào tôi có thể nhận ra và đánh giá cao những lợi ích của việc kiên nhẫn?

Thuyết phục – Khả năng thuyết phục và ảnh hưởng đến người khác hướng tới một kết quả mong muốn.

 • Làm cách nào để tôi truyền đạt ý tưởng và quan điểm của mình một cách hiệu quả?
 • Tôi có thể ảnh hưởng đến người khác theo cách tích cực không?
 • Tôi có lắng nghe quan điểm của người khác và điều chỉnh cách tiếp cận của mình cho phù hợp không?
 • Tôi có thể thực hiện những bước nào để cải thiện kỹ năng thuyết phục của mình?
 • Tôi có thể sử dụng khả năng thuyết phục như thế nào để đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi trong đàm phán hoặc các tình huống khác?

Khả năng phục hồi – Khả năng phục hồi sau thất bại và vượt qua nghịch cảnh.

 1. Làm thế nào để tôi phản ứng với những tình huống khó khăn? Tôi có xu hướng dễ dàng bỏ cuộc hay tôi vẫn kiên trì bất chấp những thất bại?
 2. Điểm mạnh và nguồn lực cá nhân của tôi mà tôi có thể sử dụng trong thời gian thử thách là gì?
 3. Tôi có thể quản lý cảm xúc của mình một cách hiệu quả trong những tình huống căng thẳng hay tôi trở nên quá tải?
 4. Tôi có sẵn mạng lưới hỗ trợ để giúp tôi đương đầu với nghịch cảnh không, chẳng hạn như bạn bè hoặc thành viên gia đình mà tôi có thể trò chuyện cùng?
 5. Làm cách nào để tôi có thể trau dồi tư duy phát triển và xem thử thách là cơ hội để học hỏi và phát triển, thay vì là mối đe dọa đối với sức khỏe của tôi?

Thiết lập mục tiêu – Khả năng thiết lập các mục tiêu rõ ràng và có thể đạt được và hướng tới chúng.

 • Tôi có đặt mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được cho bản thân mình không?
 • Làm cách nào để ưu tiên các mục tiêu của tôi?
 • Tôi có thực tế về những gì tôi có thể đạt được không?
 • Tôi có thể thực hiện những bước nào để luôn tập trung vào mục tiêu của mình?
 • Làm thế nào để tôi có thể tự chịu trách nhiệm về việc đạt được các mục tiêu của mình?

Đáng tin cậy – Khả năng đáng tin cậy và đáng tin cậy trong tất cả các tương tác.

 • Tôi có đáng tin cậy không?
 • Làm cách nào để xử lý thông tin bí mật hoặc nhạy cảm?
 • Tôi có làm theo các cam kết và lời hứa của mình không?
 • Tôi có thể thực hiện những bước nào để xây dựng lòng tin với người khác?
 • Làm thế nào tôi có thể duy trì tính chính trực của mình trong những tình huống thử thách?

Quản lý căng thẳng – Khả năng quản lý và giảm căng thẳng cho bản thân và những người khác.

 • Làm cách nào tôi có thể xác định và quản lý các nguồn gây căng thẳng trong cuộc sống của mình?
 • Làm thế nào tôi có thể xây dựng khả năng phục hồi để đối phó tốt hơn với căng thẳng?
 • Làm thế nào tôi có thể thực hành chăm sóc bản thân và duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống?
 • Làm thế nào tôi có thể sử dụng các kỹ thuật thư giãn và chánh niệm để giảm căng thẳng?
 • Làm cách nào tôi có thể truyền đạt nhu cầu và ranh giới của mình cho người khác để giảm căng thẳng?

Đồng cảm – Khả năng hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác.

 • Làm sao tôi có thể đặt mình vào vị trí của người khác và nhìn mọi thứ từ quan điểm của họ?
 • Làm thế nào tôi có thể cho thấy rằng tôi thực sự quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của họ?
 • Làm thế nào tôi có thể tránh phán xét hoặc đưa ra giả định về người khác?
 • Làm cách nào tôi có thể xác thực cảm xúc của họ và cung cấp hỗ trợ?
 • Làm cách nào tôi có thể truyền đạt cảm xúc của chính mình theo cách thúc đẩy sự hiểu biết và kết nối?

Kỹ năng đàm phán – Khả năng tìm ra giải pháp đôi bên cùng có lợi cho các xung đột.

 • Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị cho một cuộc đàm phán và đặt ra các mục tiêu thực tế?
 • Làm thế nào tôi có thể hiểu được nhu cầu và sở thích của bên kia?
 • Làm cách nào tôi có thể sử dụng khả năng lắng nghe tích cực và sự đồng cảm để xây dựng mối quan hệ và hiểu quan điểm của họ?
 • Làm cách nào tôi có thể sử dụng cách giải quyết vấn đề sáng tạo để tìm giải pháp phù hợp cho cả hai bên?
 • Làm cách nào tôi có thể truyền đạt quan điểm của mình một cách rõ ràng và quyết đoán trong khi vẫn sẵn sàng thỏa hiệp?

Kỹ năng thuyết trình – khả năng truyền đạt hiệu quả các ý tưởng.

 • Tôi có thể chuẩn bị và tổ chức bài thuyết trình của mình như thế nào để nó hấp dẫn và hiệu quả?
 • Làm cách nào tôi có thể sử dụng các phương tiện trực quan và các công cụ khác để nâng cao thông điệp của mình?
 • Tôi có thể sử dụng giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của mình như thế nào để truyền đạt sự tự tin và nhiệt tình?
 • Làm cách nào tôi có thể kết nối với khán giả của mình và giữ chân họ?
 • Làm cách nào tôi có thể xử lý các câu hỏi và phản hồi một cách chuyên nghiệp và mang tính xây dựng?

Nhận thức về văn hóa – Khả năng nhận biết và đánh giá cao sự khác biệt về văn hóa.

 • Làm cách nào tôi có thể nhận thức rõ hơn về những thành kiến ​​và giả định văn hóa của chính mình?
 • Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu và hiểu các nền văn hóa khác nhau cũng như các phong tục và tập quán của họ?
 • Làm thế nào tôi có thể giao tiếp hiệu quả với những người từ các nền văn hóa khác nhau?
 • Làm thế nào tôi có thể tránh hiểu lầm và giao tiếp sai do sự khác biệt về văn hóa?
 • Làm thế nào tôi có thể điều chỉnh cách ứng xử và phong cách giao tiếp của mình để thể hiện sự tôn trọng và hiểu biết đối với các nền văn hóa khác nhau?

Bạn chưa có tài khoản ChatGPT? Đăng ký tài khoản ChatGPT tại đây

Tham khảo thêm 5.000 Prompts Chat rất hay của Vinalink: Tại đây

Bài viết liên quan

Photo of author

Trần Bình Dương

Là một người yêu thích kinh doanh, tôi muốn chia sẻ những kiến thức của mình để chúng ta cùng nhau chắp cánh khơi nguồn sáng tạo cho những dự án kinh doanh đầy tiềm năng trong tương lai.

Viết một bình luận