52 chìa khoá của một Speaker thành công – P4

Suy tư

Chúng tôi đã làm một công việc tốt khi khán giả lắng nghe chúng tôi trong suốt toàn bộ bài phát biểu của chúng tôi? Không, tôi không tin như vậy, bởi vì đây là điều mà hầu hết các diễn giả không biết. Nó không đủ tốt để khán giả lắng nghe chúng tôi. Công việc của chúng tôi là khiến họ lắng nghe chính họ.

Thay vì chỉ đơn giản là để họ lắng nghe chúng tôi, chúng tôi cần khiến họ suy nghĩ về bản thân họ và cách họ sẽ sử dụng các quy trình hoặc công thức của chúng tôi, công thức nấu ăn, bộ dụng cụ của chúng tôi hoặc lời khuyên của chúng tôi để cải thiện cuộc sống của họ.

Nói cách khác, chúng ta phải khiến họ suy ngẫm và không chỉ lắng nghe và hồi sinh. Nếu họ không nghĩ về cách họ sẽ áp dụng thông điệp của chúng tôi, hãy đoán xem? Họ sẽ không áp dụng nó.

Vì vậy, hãy lắng nghe ví dụ trực tiếp nhanh này về cách tôi khiến khán giả của mình suy ngẫm về cuộc sống của chính họ.

==========

Tất cả những cuốn sách này đã dẫn đến ngày càng nhiều hơn và lý do tại sao tôi có thể giành được Giải vô địch thế giới về Nói trước công chúng trong số 175.000 người, 68 quốc gia và 25.000 thí sinh là vì khi tôi lên sân khấu trước 2.000 người ở Chicago, Illinois tại Giải vô địch thế giới với năm đến bảy phút sẽ làm hoặc phá vỡ sự nghiệp của tôi, tôi đã đến thăm nơi đó rất nhiều lần.

Khi tôi đến đó, nó giống như déjà vu. Đó là tiếng Pháp. [khán giả cười] Có người Canada nào ở đây không? Ồ, tôi cũng phải nói bằng tiếng Anh. Đó là một quy tắc.

Giống như tôi đã từng ở đó trước đây. Tôi đã bước lên sân khấu đó ít nhất 1.000 lần. Tôi chắc rằng bạn đã làm điều tương tự. 1.000 lần. Và khi tôi đến đó, tôi thực sự cảm thấy như đang ở nhà.

Câu hỏi của tôi cho bạn là, trong bất kỳ lĩnh vực nào bạn đang ở, bạn đang bước vào giai đoạn nào ít nhất 1.000 lần? Giai đoạn nào bạn đang bước trên ít nhất 1.000 lần?Bởi vì tôi gần như có thể đảm bảo bạn sẽ đến đó, và quan trọng hơn, khi bạn đến đó, bạn sẽ có thể nhận được nó, bởi vì bạn sẽ cảm thấy như bạn đang ở nhà.

==========

Chào mừng trở lại. Vì vậy, các chìa khóa để có được khán giả của bạn để phản ánh là gì? Đây là công thức hai bước:

1. Chọn một cái gì đó từ câu chuyện của bạn. 

2. Đặt nó trong cuộc sống của khán giả của bạn và hỏi họ về nó.

Ví dụ, bạn nghe tôi nói về giai đoạn trong câu chuyện của tôi. Tôi chọn sân khấu trong câu chuyện của mình và tôi đã hỏi khán giả của mình, Bạn đang bước lên sân khấu nào ít nhất 1.000 lần? Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, tôi đặt sân khấu vào cuộc sống của họ.

Bây giờ sân khấu của họ có thể là một cái gì đó hoàn toàn khác với tôi, nhưng điều quan trọng đối với họ là suy nghĩ về giai đoạn đó thực sự là gì đối với họ.

Trong một câu chuyện riêng tôi nói về một cái cân mà một bác sĩ dùng để cân con gái tôi khi cô ấy sáu tháng tuổi. Sau đó tôi hỏi khán giả của mình, Quy mô của bạn là gì? Điều gì cho bạn biết liệu bạn đang trở nên tốt hơn hay tồi tệ hơn với những gì bạn làm? Viết cái này vào. Bạn nắm vững những gì bạn đo lường và bạn không thể đo mà không có thang đo của mình. Vậy quy mô của bạn là gì?

Tôi lấy thứ gì đó ra khỏi bài phát biểu của mình – một cái cân – và đưa nó vào cuộc sống của khán giả của tôi, và hỏi họ về nó.

Vì vậy, khi nói đến cách làm cho khán giả của bạn phản ánh, rõ ràng điều quan trọng là phải hỏi những câu hỏi mở – những câu hỏi mạnh mẽ – trong toàn bộ bài phát biểu của bạn. Họ nên được đặt một cách chiến lược.

Nhưng điều quan trọng là lấy một cái gì đó ra khỏi câu chuyện hoặc bài phát biểu của bạn, đưa nó vào cuộc sống của khán giả và hỏi họ về nó.

Khi bạn làm cho khán giả của bạn phản ánh, bạn có hiệu quả lớn nhất. Vì vậy, tôi hỏi bạn, khi bạn tham gia vào câu chuyện tiếp theo của mình, bạn có thể rút ra điều gì từ bài phát biểu đó, đưa vào cuộc sống của khán giả và hỏi họ về điều gì? Suy ngẫm về điều đó.

>